ΕΥΡΩΠΑÏΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η Φωτόεσσα έχει ως βασικό σκοπό να προάγει τις αγαστές ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις μέσω του ανοιχτού διαλόγου και της διακρατικής συνεργασίας, γι’ αυτό:

Save

Save