Το Κέντρο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Δράσης ΦΩΤΟΕΣΣΑ είναι μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που στοχεύει να γεφυρώσει το κενό μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και των πρακτικών της Κοινωνίας των Πολιτών. Μέσα από βιωματικά προγράμματα, συνεργασίες και πρωτοβουλίες, σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, ενθαρρύνουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική και δημιουργική επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προωθούμε την μη τυπική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Στη Φωτόεσσα συμβάλλουμε στην προσπάθεια για πιο ανθεκτικές, συμπεριληπτικές κοινωνίες, για κοινότητες με ενεργούς πολίτες που θα εδραιώνουν καθημερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιωσιμότητα του πλανήτη – σπιτιού μας. Ενισχύουμε παιδιά και νέους ώστε να αναδείξουν τις ιδιαίτερες, μεταμορφωτικές τους δυνάμεις δημιουργώντας νέες, καλύτερες ατομικές και κοινές προοπτικές. Ενθαρρύνουμε την αυτεπίγνωση και την προσωπική ανάπτυξη ως αναπόσπαστα μέρη της συλλογικής ευημερίας και προσπαθούμε να ρίχνουμε άφοβα γέφυρες από μέσα προς τα έξω, από το Εγώ στο Εμείς, ώστε να εδραιώνουμε όλο και πιο στέρεα την κοινή μας ανθρωπιά.

 

 

Σεμινάριο Περμακουλτούρας στον κήπο της Φωτόεσσας

Στις 2 Ιουνίου '24, η Φωτόεσσα, με συνέπεια στην αρχή της να προωθεί τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) ...

Γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη σε ζωντανή μετάδοση

Το Ίδρυμα Anna Lindh τίμησε την Φωτόεσσα επιλέγοντάς την να εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στο διακρατικό εορτασμό της Παγκόσμιας ...

Οδηγός για την «Εκπαίδευση στα Μέσα για την Ενδυνάμωση των Γυναικών»: Η γόνιμη κατάληξη της συνεργασίας της Φωτοέσσας και της ATAC

Η Φωτόεσσα και η Τυνησιακή Ένωση Πολιτιστικής Δράσης (ATAC) είχαν το προνόμιο να συνεργαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος Anna Lindh ...

«Η εργαλειοθήκη AGORA για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα»: εκπαιδευτικό εργαστήριο στα πλαίσια του EESD Forum 2024 στη Ρόδο

26 Μαρτίου '24 - Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και το Europe Direct ...

“ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ”: διακρατικό εργαστήριο για την Ηθική Φωτογραφία, τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και τον Αρτιβισμό

Ο διαπολιτισμικός διάλογος κτίζει «γέφυρες». Η ηθική φωτογραφία και η χρήση της Τέχνης για κοινωνικούς σκοπούς (αρτιβισμός) είναι εξαιρετικά εργαλεία ...

Παρουσίαση εργαλείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών του ALF στους φοιτητές των τμημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο και η Φωτόεσσα ΙΚΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής ...

YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ