ΕΡΕΥΝΑ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Φωτόεσσας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων, τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την προώθηση της Διεθνούς Ερευνητικής Συνεργασίας. Σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνεται η ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της Ελλάδας και η υποστήριξη της ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η προώθηση της ένταξης Ελλήνων ερευνητών σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες μέσα από την διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και τη διευκόλυνση της δικτύωσης της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας με διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

«Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις»

Anna Lindh Foundation Intercultural Research Project Grant «Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις» Η Φωτόεσσα συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από το ...
Read More

QUO VADIS Euro-Med Civil Society?

Η μεγάλη έρευνα για την κατάσταση και το μέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή Το ερευνητικό πρόγραμμα "Quo ...
Read More

BeMyVoice – ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ! Μια διακρατική δράση αλληλεγγύης για τη στήριξη της ελευθερίας του λόγου

Η Φωτόεσσα, επίσημο μέλος του Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh Foundation (ALF), με ιδιαίτερη χαρά εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διακρατικό ...
Read More