ΕΡΕΥΝΑ

Η Fotoessa συμμετέχει συχνά σε μια ποικιλία κοινωνικών και δημιουργικών έργων. Για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα έργα είναι αποτελεσματικά,  πρέπει να διεξαγάγουμε έρευνες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα ζητήματα  που αντιμετωπίζουμε και να αναπτύξουμε τεκμηριωμένες λύσεις. Η έρευνα βοηθά στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών των προβλημάτων, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων παρεμβάσεων και στο σχεδιασμό νέων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κοινότητας. Επιπλέον, η έρευνα μας  βοηθά να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των  προγραμμάτων μας και παρέχει δεδομένα για τη μέτρηση της προόδου και την τεκμηρίωση της λήψης αποφάσεων.

 

«Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις»

Anna Lindh Foundation Intercultural Research Project Grant «Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις» Η Φωτόεσσα συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από το ...
Read More

QUO VADIS Euro-Med Civil Society?

Η μεγάλη έρευνα για την κατάσταση και το μέλλον της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή Το ερευνητικό πρόγραμμα "Quo ...
Read More

BeMyVoice – ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ! Μια διακρατική δράση αλληλεγγύης για τη στήριξη της ελευθερίας του λόγου

Η Φωτόεσσα, επίσημο μέλος του Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh Foundation (ALF), με ιδιαίτερη χαρά εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διακρατικό ...
Read More