Κ. Μπαλαμώτη: Σεμινάριο για Εύρεση Χρηματοδότησης Νέων Επιχειρηματιών

Η χρηματοδότηση θεωρήθηκε το δυσκολότερο βήμα για την ανάπτυξη του έργου από την πλειονότητα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Agora Erasmus+ (2019). Για το λόγο αυτό, η Φωτοέσσα προσκάλεσε την κ. Κατερίνα Μπαλαμώτη, Senior Project Coordinator στον Οργανισμό Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Εκπρόσωπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Ιράν. Πραγματοποίησε μια αντισυμβατική, βαθιά και ουσιαστική εκπαιδευτική συνεδρία για νέους επιχειρηματίες. Ως εμπειρογνώμονας χρηματοδότησης, έδωσε στους συμμετέχοντες πρακτικές συμβουλές για το πώς να βρίσκουν κεφάλαια επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της ύπαρξης ενός καλά προετοιμασμένου σχεδίου, της καλλιέργειας επαφών και της συνεχούς δικτύωσης. Η εξειδικευμένη γνώση της παρείχε στους συμμετέχοντες την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους ώθησε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα προσωπικά τους επιχειρηματικά έργα χωρίς να βλέπουν τη χρηματοδότηση ως εμπόδιο.