«Κινητήρας»: Επιχείρηση με στόχο την ενθάρρυνση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης της κοινωνικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας

Η Fotoessa επέλεξε να συμπεριλάβει το διεθνώς αναγνωρισμένο Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών«Κινητήρας» στo διακρατικό πρόγραμμα Agora Erasmus + (2019) στην Αθήνα, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την ενθάρρυνση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξη της κοινωνικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια δύσκολων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών. Ο Κινητήρας συνδέει επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ανθρώπους από διαφορετικά φυλετικά, εθνοτικά, κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά υπόβαθρα, μέσα από τις τέχνες του θεάματος, δίνοντας έμφαση στην ποικιλομορφία και την ένταξη. Προωθεί, επίσης, την έρευνα και τις διαπολιτισμικές συνεργασίες, μέσω της ίδρυσης του Kinitiras Studio, ενός κοινωνικά υπεύθυνου ανοιχτού χώρου τέχνης (του πρώτου εξειδικευμένου κέντρου παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα), προσφέρει εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση μέσω των παραστατικών τεχνών και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επίσκεψη στον καλλιτεχνικό αυτό χώρο και το βιωματικό εργαστήριο κίνησης και χορού στο οποίο πήραν μέρος οι νέοι συμμετέχοντες του προγράμματος Agora τούς έδωσε μια ανεκτίμητη εικόνα για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.