Δρ. Ζ. Κούρνια: Σεμινάριο για ευκαιρίες χρηματοδότησης για νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε συνεργασία με την βραβευμένη επιστήμονα Δρ. Ζωή Κούρνια, η Φωτόεσσα διοργάνωσε εκπαιδευτική συνεδρία για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Agora Erasmus+ (2019). Η Δρ. Κούρνια πραγματοποίησε μια πολύ χρήσιμη διάλεξη σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση για τους νέους, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα στην αρχική φάση των προσωπικών επιχειρηματικών τους έργων. Τους δόθηκαν πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο απόκτησης χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και τον τρόπο βελτίωσης των δεξιοτήτων τους και των δεξιοτήτων για τη σύνταξη προτάσεων έργων. Η εκπαίδευση υποστηρίχθηκε από την προσωπική της εμπειρία στον σχετικό τομέα, τεκμηριωμένα δεδομένα και σημαντικούς δεσμούς με διάφορα ιδρύματα και προγράμματα που προσφέρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης.