Εκπαίδευση Εκπαιδευτών από το ALF στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών (25/11 με 1/12/19)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Intercultural Learning and Cities του ALF, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία και ενεργοποίηση των ανθρώπων στις διαπολιτισμικές κοινωνίες όπου ζουν, το Anna Lindh Foundation διοργάνωσε τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, το Regional Training for Trainers on Intercultural Citizenship Education in the Euro-Mediterranean region. Το πρόγραμμα αφορούσε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς από κάθε επίπεδο εκπαίδευσης και βασίστηκε στη μεθοδολογία ανάπτυξης δεξιοτήτων στο διαπολιτισμικό διάλογο που σχεδιάστηκε από ομάδα ειδικών με το συντονισμό του ALF. Βασικός άξονας αναφοράς του προγράμματος ήταν το Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών του ALF (Education Handbook on Intercultural Citizenship in the Euro-Med region). Βασιζόμενο σε συγκεκριμένα κριτήρια, το ALF, επέλεξε αντιπροσώπους από πολλές χώρες με συσχετισμό 10 άτομα από τη Νότια Μεσόγειο και 20 από την Ευρώπη, με ισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η κα Ασπασία Πρωτογέρου από τη Φωτόεσσα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου με 1η Δεκεμβρίου. Μετά τη διαδραστική, βιωματική εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος, οι νέοι εκπαιδευτές δεσμεύτηκαν να οργανώσουν σχετικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες στις δικές τους κοινότητες, με την καθοδήγηση και υποστήριξη στο σχεδιασμό τους, των εκπαιδευτών – μεντόρων του προγράμματος. Για πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών του ALF, πατήστε εδώ: https://www.annalindhfoundation.org/citizenship-handbook