Εθνική συνάντηση μελών του Ελληνικού Δικτύου Anna Lindh Foundation

Η πανελλήνια συνάντηση των μελών του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh (ALF) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019. Η Φωτόεσσα, ως ενεργό μέλος του ALF, συμμετείχε με άλλους φορείς-μέλη από κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε όλες τις δραστηριότητες της συνάντησης που περιελάμβανε:

  • Παρουσίαση ετήσιου απολογισμού και διεξοδική ανάλυση και καταγραφή των αναγκών του δικτύου σε σχετικές συζητήσεις
  • Παρουσίαση του πλάνου των τριών επόμενων ετών, των ερχόμενων συναντήσεων, συνεργασιών, δράσεων και ευκαιριών χρηματοδότησης
  • Την επανεκκίνηση στρατηγικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών με τακτή ενημέρωση και εξωστρέφεια για τις σχεδιαζόμενες δράσεις
  • Εκλογή τριών ατόμων επικεφαλής των αντίστοιχων focal points του Δικτύου
  • Καίρια ανάλυση των σύγχρονων Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων, των διαβλεπόμενων προκλήσεων και ευκαιριών τους από τον Δρ Δημήτριο Τριανταφύλλου, Διευθυντή του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (CIES) του Πανεπιστημίου Kadir Has στην Κωνσταντινούπολη
  • Επιμορφωτικό εργαστήριο εξειδικευμένο για τις ανάγκες των φορέων που εργάζονται για ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, από τη YouthNest Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο περιέλαβε θέματα όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η δημιουργία καλών πρακτικών

Το Anna Lindh Foundation ιδρύθηκε το 2004 και είναι ο πρώτος διακρατικός οργανισμός για την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία. Περιλαμβάνει πάνω από 42 κρατικά δίκτυα –μέλη που εργάζονται για την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών, του διαπολιτισμικού διαλόγου, την καταπολέμηση της δυσπιστίας και της πόλωσης, για τη δημιουργία κοινωνιών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα και συμπερίληψη. Το ALF λειτουργεί ως Δίκτυο 37 Εθνικών Δικτύων. Μέλη αυτών των δικτύων μπορούν να γίνουν μη-κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλοι πολιτιστικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Ιδρύματος και δραστηριοποιούνται στους τομείς των γραμμάτων και τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του εκδημοκρατισμού, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ευπαθών ομάδων, της νεολαίας, της εκπαίδευσης και επικοινωνίας, της επιστημονικής έρευνας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επικεφαλής και συντονιστής του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh είναι το «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού». Συν επικεφαλής του δικτύου είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων».

Η Φωτόεσσα εργάζεται σε τοπικό, πανελλαδικό και διακρατικό επίπεδο για την προώθηση των στόχων του ALF Network, όπως η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πολιτών, την κοινωνικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας

.