Συζήτηση για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο ’20, με τη συμμετοχή φορέων εκπαίδευσης από την ευρωμεσογειακή περιοχή, όπως η Φωτόεσσα. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, από διαφορετικές χώρες, κατέθεσαν τη δική τους μαρτυρία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση από τους περιορισμούς που θέτουν τα μέτρα

Η Ελένη Παπαδάκη, κορυφαία ολιστική ψυχολόγος, εκπαίδευσε τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Agora Erasmus+ στην επίτευξη των στόχων τους μέσα από τη δική τους προσωπική ενδυνάμωση και συνειδητότητα. Παρουσίασε τη Σπηλιά του Πλάτωνα και τη σημασία της και ανέλυσε την έννοια του Εσωτερικού Γάμου, την αρμονική συνεργασία μυαλού και καρδιάς. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να

Σε συνεργασία με την βραβευμένη επιστήμονα Δρ. Ζωή Κούρνια, η Φωτόεσσα διοργάνωσε εκπαιδευτική συνεδρία για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Agora Erasmus+ (2019). Η Δρ. Κούρνια πραγματοποίησε μια πολύ χρήσιμη διάλεξη σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση για τους νέους, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα στην αρχική

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πρακτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος Agora Erasmus+ (2019) στην Αθήνα, η Fotoessa διοργάνωσε επίσκεψη στην Πρεσβεία της Ολλανδίας, όπου η κα Νατάσα Αποστολίδη παρουσίασε το πρόγραμμα Orange Grove για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το Orange Grove υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες και νέες εταιρείες, τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ιδέες, να συνεργάζονται και να