Σε συνέχεια του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ των Ιρλανδών Συμβούλων Νέων (Youth Workers) “Change is a Journey” που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2023, η Φωτόεσσα διοργάνωσε στις 20 Ιουνίου ένα διαδικτυακό εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πολίτη (ICE) για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκπαιδευτικής συνεδρίας ICE, η Ασπασία Πρωτογέρου παρουσίασε

Στις 15 Ιουνίου 2023, η Ασπασία Πρωτογέρου, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πολίτη και ο Γιάννης Σουρέλης, συνιδρυτής και συντονιστής εκπαίδευσης της Φωτόεσσας, πραγματοποίησαν 4ωρο εργαστήριο για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, για νέους εθελοντές από την SCI Hellas στην Αθήνα. Δεδομένου ότι οι νέοι συμμετέχοντες προέρχονταν από την Ιρλανδία και τη Γαλλία, υπήρχε η διαγνωσμένη

Η ΦΩΤΟΕΣΣΑ είχε το μεγάλο προνόμιο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ Youth Worker Mobility: “Change is a Journey” – Irish Youth Workers in Greece, από τις 15 έως τις 21 Απριλίου ’23. Οργανώσαμε και προσφέραμε στους οκτώ επισκέπτες μας από την Ιρλανδία εξειδικευμένα εργαστήρια, καινοτόμες εκπαιδεύσεις και διαπολιτισμικές δραστηριότητες, επιτόπιες επισκέψεις και πολιτιστικές ανταλλαγές με