ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σε συνεργασία με Ελληνικούς και ξένους Φορείς και Ιδρύματα, παρέχουμε υποτροφίες που στηρίζουν την εκπαίδευση και την εξειδικευμένη κατάρτιση νέων στελεχών με στόχο τη στελέχωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.