Πρώτη διαδικτυακή ανταλλαγή για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών – 15 Απριλίου 2020

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κοινωνική απομόνωση, το Ίδρυμα Anna Lindh διοργάνωσε την πρώτη διαδικτυακή ανταλλαγή για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών, στις 15 Απριλίου 2020. Η διαδικτυακή συνάντηση συγκέντρωσε μια ομάδα εκπαιδευτικών από τον τομέα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών που διοργανώθηκε από το ALF, τον Νοέμβριο του 2019, στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από το μέλος της Φωτόεσσας και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Ασπασία Πρωτόγερου. 

Η διαδικτυακή αυτή συνάντηση σχεδιάστηκε για να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς από διαφορετικές ευρωμεσογειακές χώρες ένα χώρο για να ενθαρρύνει τη συζήτηση και τον προβληματισμό σχετικά με το πώς η τρέχουσα πανδημία έχει επηρεάσει το έργο των εκπαιδευτικών και να μοιραστεί ιδέες σχετικά με το πώς μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της πανδημίας στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές / διάλογο. Αυτή η συνάντηση βασίστηκε στην εμπειρία που συγκέντρωσε το ALF στην ανάπτυξη και την εφαρμογή δραστηριοτήτων ψηφιακής επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία για τη νεολαία. Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα υποδείξει τη δυνατότητα διοργάνωσης παρόμοιων εικονικών συναντήσεων στο εγγύς μέλλον.

Σχετικά με το Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μάθηση και Πόλεις» του Ιδρύματος Anna Lindh

Το Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μάθηση και Πόλει» είναι ο καρπός μιας συμβουλευτικής και συμμετοχικής διαδικασίας που ξεκίνησε το 2010 με κύριους εταίρους, εκπαιδευτικούς και ειδικούς του ALF στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη σχεδιασμού ενός περιφερειακού εκπαιδευτικού προγράμματος για την προετοιμασία των ανθρώπων της περιοχής, και ιδίως των νέων, να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Μετά από μια σειρά συναντήσεων εμπειρογνωμόνων και συνεδρίων, το ALF, σε διαβούλευση με περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς, δημοσίευσε το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Anna Lindh για τη Διαπολιτισμική Αγωγή του Πολίτη στην Ευρωμεσογειακή Περιοχή ως το πρώτο εργαλείο για την υποστήριξη περιφερειακών ικανοτήτων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επί τόπου και προσανατολισμού των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.annalindhfoundation.org/citizenship-handbook