Ελληνικό Δίκτυο Ιδρύματος Anna Lindh: πανελλήνια ετήσια συνάντηση μελών

Η Φωτόεσσα βρέθηκε 17-19 Νοεμβρίου στην πόλη με τις μανόλιες, στις Σέρρες για μια ακόμα εθνική συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου του Anna Lindh Foundation. Σε μια πόλη που σφύζει από ζωή, η Praxis Greece, μέλος του Δικτύου, μας φιλοξένησε μαζί με δεκάδες οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Η συνάντηση προσέφερε ευκαιρίες για συνέργειες, μοίρασμα εμπειριών, καλών πρακτικών, καημών, ελπίδων και στόχων, με αγαπημένους συναδέλφους από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καλύπτουν όλο το φάσμα δράσεων με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευπαθών ομάδων, η μη τυπική εκπαίδευση, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός και η Τέχνη, η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς κ.ά. Στα πλαίσια της συνάντησης το Δίκτυο τίμησε τη μνήμη της εξαιρετικής συναδέλφου και συνεργάτιδας Καίτης Εμμανουηλίδου, ενός πρωτοπόρου και πάντα ενεργού μέλους της Κοινωνίας των Πολιτών των Σερρών και της Μακεδονίας.