ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Στη Φωτόεσσα μοιραζόμαστε με υπευθυνότητα και ενθουσιασμό το όραμά μας να επιφέρουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά. Οι πιο δυναμικοί μοχλοί μας στο σκοπό αυτό είναι ο διάλογος και η συνεργασία. Υποστηρίζουμε κοινές αξίες που διέπουν κάθε μας δραστηριότητα, όπως η ακεραιότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η δημιουργικότητα, η καινοτομία αλλά και η υπευθυνότητα, η διακριτικότητα, η επιστημονικότητα και, ως εκ τούτου, η φερεγγυότητα.