ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Η Φωτόεσσα αναγνωρίζει τα νέα δεδομένα και έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει στελέχη που θα μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά σε Κοινωνικές επιχειρήσεις, να διενεργήσει ερευνητικά projects που θα βελτιώσουν το καθεστώς λειτουργίας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δομής και των κριτηρίων που διέπουν τη λειτουργία αυτού του νέου τρόπου επιχειρηματικότητας.