ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τις αρχές 2016 η Φωτόεσσα ασχολείται με την εξειδικευμένη εκπαίδευση.
Τα σεμινάρια που διοργανώνονται από την ομάδα και τους συνεργάτες της Φωτόεσσας είναι θεωρητικά, βιωματικά, διαδραστικά και πρακτικά καθώς και σεμινάρια που παρέχουν πιστοποιήσεις. Τα θέματα των σεμιναρίων αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διαπολιτισμικής κατανόησης, την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, την προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την προαγωγή της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής και διαφορετικών πεποιθήσεων ή φρονημάτων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό και δημόσιο βίο και μια σειρά ακόμη κατευθύνσεις που συμβαδίζουν με την αποστολή μας.
Στόχος μας η ποιοτική εκπαίδευση και η υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ιδανικές συνθήκες και με αναγνωρισμένους εισηγητές.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Φωτόεσσα αναγνωρίζει τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και στην ευημερία, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι δράσεις που αφορούν το τρίπτυχο εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Ενθαρρύνουμε την διακρατική κινητικότητα και τη συμμετοχή σε υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Μέσω των συνεργασιών μας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, αναπτύσσουμε διεθνή, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με στόχο τη μετεκπαίδευση και την εξειδίκευση στελεχών που θα εργαστούν σε οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα της κοινωνίας των πολιτών.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ένας από τους στόχους της Φωτόεσσας είναι η ποιοτική εκπαίδευση και η υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη κατάρτιση στις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με αναγνωρισμένους εισηγητές.

Τα σεμινάρια που διοργανώνονται από την ομάδα και τους συνεργάτες της Φωτόεσσας καλύπτουν μια ευρεία γκάμα ανθρωποκεντρικών θεμάτων που αφορούν, ενδεικτικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, την προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, την προαγωγή της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνικής ή θρησκευτικής καταγωγής και διαφορετικών πεποιθήσεων ή φρονημάτων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό και δημόσιο βίο. Τα σεμινάρια παρέχουν πιστοποίηση και έχουν θεωρητικό, πρακτικό, βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σε συνεργασία με Ελληνικούς και ξένους Φορείς και Ιδρύματα, παρέχουμε υποτροφίες που στηρίζουν την εκπαίδευση και την εξειδικευμένη κατάρτιση νέων στελεχών με στόχο τη στελέχωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.