Διαπολιτισμικό Διαδραστικό Εργαστήρι στη διακρατική συνάντηση του προγράμματος ΓΙΝΕ Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ – BE MY VOICE

Στις 27 Ιουλιου ’21, κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Be My Voice» του Ιδρύματος Anna Lindh στο Λουξεμβούργο, η project manager της Fotoessa, Ασπασία Πρωτογέρου, πιστοποιημένη ToT του ALF στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών μαζί με τον Γιάννη Σουρέλη, συνιδρυτή της Φωτόεσσας, διοργάνωσαν ένα εισαγωγικό διαπολιτισμικό εργαστήριο για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Το εργαστήρι στόχευε να διευκολύνει το δέσιμο της ομάδας και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος. Το εργαστήριο περιλάμβανε μια δραστηριότητα για να «σπάσει ο πάγος» και μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης με τίτλο «What do you see?» από το εγχειρίδιο της Anna Lindh για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών στην ευρωμεσογειακή περιοχή. Αυτές οι δραστηριότητες έδωσαν την ευκαιρία στους 17 συμμετέχοντες να εξασκήσουν την ενσυναίσθηση και την κριτική τους σκέψη, να αναγνωρίσουν στερεότυπα, να αποδεχτούν τη σχετικότητα της γνώσης και της διαφορετικότητας. Η ομάδα των συμμετεχόντων κλήθηκε να παρατηρήσει και να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, καθώς και να προβληματιστεί για το πώς αντιλαμβάνονται τους άλλους σύμφωνα με την κρίση τους, ποιες αυτοπροβολές έγιναν, ποιες διαφορές, ομοιότητες και κοινές αξίες προέκυψαν. Η δράση προώθησε την ενεργητική συμμετοχή και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, καθώς ένας από τους κύριους στόχους του εργαστηρίου ήταν η ενίσχυση των ικανοτήτων στον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Be My Voice», με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της διακρατικής δικτύωσης και συνεργασίας.