Διαπολιτισμικό Εργαστήριο για Νέους Εθελοντές της SCI Hellas

Στις 15 Ιουνίου 2023, η Ασπασία Πρωτογέρου, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πολίτη και ο Γιάννης Σουρέλης, συνιδρυτής και συντονιστής εκπαίδευσης της Φωτόεσσας, πραγματοποίησαν 4ωρο εργαστήριο για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, για νέους εθελοντές από την SCI Hellas στην Αθήνα. Δεδομένου ότι οι νέοι συμμετέχοντες προέρχονταν από την Ιρλανδία και τη Γαλλία, υπήρχε η διαγνωσμένη ανάγκη για καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να εμπνεύσει την ενεργή συμμετοχή, τον διαπολιτισμικό διάλογο και να ενισχύσει το δέσιμο της ομάδας. Το εργαστήριο περιελάμβανε στοχευμένες διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες:

  • Ψυχοκινητική δραστηριότητα «για να σπάσει ο πάγος» και να δημιουργηθεί θετική ατμόσφαιρα που να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινή εμπειρία.
  • Ομαδική δραστηριότητα που επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική, μη λεκτική επικοινωνία και την ενεργό παρατήρηση, για να τονίσει τη σημασία της σαφούς επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της προσοχής στη λεπτομέρεια μέσα σε μια ομάδα.
  • Δραστηριότητα σε ζευγάρια με στόχο την προώθηση της ομαδικότητας, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων και του αποτελεσματικού σχεδιασμού για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
  • Ατομική δραστηριότητα για τη βιωματική ανάδειξη της διασύνδεσης και της αλληλεξάρτησης των μελών της ομάδας. Αυτή η δραστηριότητα ενθάρρυνε τον αλληλοσεβασμό, την επίλυση προβλημάτων και τόνισε τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αλληλοϋποστήριξης.
  • Ψυχοκινητική δραστηριότητα για την ενδυνάμωση της ενεργητικής παρατήρησης, της εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικής ηγεσίας μέσα στην ομάδα.
  • Διαλεκτική δραστηριότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ασυνείδητες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και τον αντίκτυπό τους στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην ομάδα και στη λήψη αποφάσεων.

Συνολικά, το εργαστήριο ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος σημείωσε μεγάλη επιτυχία, παρά τα γλωσσικά εμπόδια. Οι νέοι συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, δείχνοντας μεγάλο ενθουσιασμό και πρωτοβουλία. Το εργαστήριο όχι μόνο συνέβαλε να δημιουργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των μελών της ομάδας, αλλά, επιπλέον, βελτίωσε τις δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων. Ο διαδραστικός και ελκυστικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αφεθούν ελεύθεροι να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και προώθησε τη συνοχή και το δέσιμο της ομάδας.

Στην ανώνυμη αξιολόγησή τους, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το εργαστήριο και τόνισαν τον θετικό αντίκτυπό του στην κατανόηση της ομαδικής εργασίας και των σχέσεών τους εντός του οργανισμού. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία του εργαστηρίου θα έχει μακροχρόνια επίδραση στους νέους εθελοντές, ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα, την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, προωθώντας μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση της ομάδας.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και συμβολή τους. Ευχαριστούμε, ακόμα, την SCI Hellas για την πρόσκληση να υλοποιήσουμε το εργαστήριο.