Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προώθηση της πολυμορφίας, της ένταξης, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης και η πανδημία του κορωνοϊού έχει καταστήσει ορισμένες από τις υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις ακόμη πιο σημαντικές. Η Φωτόεσσα, επίσημο μέλος του Anna Lindh Foundation (ALF), με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα «Intercultural Cities and