Το Δίκτυο των Μορφωτικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC) στην Αθήνα, την προεδρία του οποίου ασκεί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, υλοποίησε το πρόγραμμα «UKRAINIAN CULTURAL HERITAGE UNDER THREAT» με κύριο στόχο να εκθέσουν στο ελληνικό κοινό και φορείς, στοιχεία της άυλης και υλικής ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τις συνέπειες του πολέμου σ’ αυτήν. Το πρόγραμμα