ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα πεδία δράσης της Φωτόεσσας αφορούν κυρίως:

 • τη Δημοκρατία, τη δημοκρατική Διακυβέρνηση και την προαγωγή των Δικαιωμάτων του Πολίτη

 • Την Κοινωνική Συμμετοχικότητα και τη σχετική κατάρτιση

 • Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία

 • Τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Το Διαπολιτισμικό Διάλογο και την Εκπαίδευση

 • Την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Οικονομία

 • Την Ανάπτυξη Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής

Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:

 • Ερευνητικά προγράμματα και σχετικές δημοσιεύσεις

 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

 • Σεμινάρια, Συμπόσια, Διαλέξεις και Συναντήσεις με σκοπό το Διάλογο

 • Δράσεις που στόχο έχουν να αυξήσουν την υπεύθυνη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

 • Προγράμματα Ανταλλαγής και Κινητικότητας Σπουδαστών

 • Κοινωνική Προσφορά

 • Επαύξηση των Προσόντων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Στελεχών ΜΚΟ

 • Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Απευθυνόμαστε σε:

 • Νέους κάθε ηλικίας

 • Ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο

 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να εμπλακεί περισσότερο στα κοινωνικά, συλλογικά δρώμενα και να γίνει ενεργός πολίτης