“Σχεδία”: Στήριξη των Αστέγων και Υπόδειγμα Κοινωνικής Συμπερίληψης

 

 

Οι συμμετέχοντες του Προγράμματος Agora Erasmus + (2019) είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σχεδία» στην Αθήνα και να γνωρίσουν τη θεμελιώδη ιδέα της. Η «Σχεδία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις αρχές του 2010 για να υποστηρίξει, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, την προσπάθεια των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην κοινωνία. Το περιοδικό Σχεδία δεν πωλείται σε περίπτερα, αλλά στους δρόμους, από διαπιστευμένους πωλητές που ανήκουν σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για οικονομική στήριξη και εξασφάλιση ενός μικρού εισοδήματος για την κάλυψη πολύ βασικών αναγκών, αλλά και μια ευκαιρία να εκπαιδευτούμε  και να εμψυχωθούμε όλοι μας και να κάνουμε ένα βήμα βοήθειας προς την κοινωνική επανένταξη, αναγνώριση και αποδοχή των συμπολιτών μας. Μια άλλη δραστηριότητα της οργάνωσης «Σχεδία» είναι η «Αόρατη Περιήγηση» γύρω από τις κοινωνικές δομές του κέντρου με οδηγούς (νυν και πρώην) άστεγους. Η παρουσίαση της Σχεδίας και η προσωπική ιστορία του οδηγού είχαν τεράστιο αντίκτυπο στους συμμετέχοντες και στην κατανόηση εκ μέρους τους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας