Συνάντηση Εθνικού Δικτύου Anna-Lindh Foundation 10-12 Σεπτεμβρίου 2021

Το τριήμερο 10-12/09/2021 πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο η εθνική συνάντηση του ελληνικού δικτύου του ιδρύματος Anna Lindh. Στη συνάντηση συμμετείχαν αρκετοί φορείς του εθνικού δικτύου. Στη συνάντηση έγινε ο απολογισμός της τελευταίας χρονιάς, τέθηκαν στόχοι για την επόμενη, συζητήθηκαν τα θέματα στα οποία θα έπρεπε να εστιάσει το ίδρυμα, και η κυρία Πρωτογέρου, μέλος της ομάδας μας, πραγματοποίησε ένα εργαστήριο με θέμα το Διαπολιτισμικό διάλογο, βασισμένο στο handbook του Ιδρύματος για θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου και δημιουργίας συνείδησης ενεργού πολίτη. Παράλληλα υπήρξε μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Το 2021 ήταν ένας δύσκολος χρόνος για την εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού δικτύου  Anna Lindh Foundation, καθώς πολλές δράσεις που είχαν σχεδιαστεί είτε έγιναν διαδικτυακά είτε ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας. Γι’ αυτό τον λόγο προτεραιότητά του ελληνικού δικτύου ήταν η τρίτη εθνική συνάντηση να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, τηρώντας κατά το δυνατόν όλα τα μέτρα προστασίας. 

Η τρίτη εθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κατάλυμα της Γαλλίας, εντός της Μεσαιωνικής πόλης της  ιπποτικής Ρόδου παρουσία σημαντικού αριθμού εκπροσώπων των φορέων-μελών του ελληνικού δικτύου. 

Η συνάντηση αυτή περιελάμβανε:

  • Παρουσίαση του Ιδρύματος Anna Lindh (πεπραγμένα της τριετίας, απολογισμός προγράμματος, ανταλλαγή καλών πρακτικών)
  • Παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh
  • Παρουσίαση των παρευρισκόμενων φορέων-μελών (σκοπός, αποστολή, όραμα, πεδία ενασχόλησης)
  • Συμμετοχή σε εργαστήριο (Capacity Building) με τίτλο “Ταυτότητα, Στόχοι, Όραμα του δικτύου. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και δράσεων του εθνικού δικτύου για την επόμενη τριετία”
  • Έκθεση φωτογραφιών και ανάδειξη του νικητή από τον διαγωνισμό φωτογραφίας
  • Επίσκεψη στη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος Quo Vadis Euro-Med Civil Society
  • Αξιολόγηση και προγραμματισμός Δικτύου 

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, να επισκεφθούμε σημαντικά μνημεία και να γνωρίσουμε την στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς! 

Συνολικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση, γιατί έδωσε την δυνατότητα να γνωριστούν οι φορείς μεταξύ τους, να ενημερωθούν για τις δράσεις του δικτύου και τις ευκαιρίες που αυτό δίνει, να μεταφέρουν τα ζητήματα και τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν καλές και κακές πρακτικές και να προσπαθήσουν να βρουν κοινά πεδία συνεργασίας. 

Το Τριήμερο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Focal Point της Νησιωτικής Ελλάδας, Μιχάλη Καβουκλή από τον φορέα “Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο”.