Πιλοτικό ΕυρωΜεσογειακό Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών (ICE) σε ιδιωτική εταιρεία: «Επιμόρφωση στην Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Ομαδικού Πνεύματος»

Στις 6, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιδρύματος Anna Lindh (ALF) «Πιλοτική Εκπαίδευση στη Διαπολιτισμική Αγωγή του Πολίτη στην Ευρωμεσογειακή περιοχή», η Ασπασία Πρωτογέρου, μέλος κοινοπραξίας πιστοποιημένων εκπαιδευτών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών (ICE) του ALF, οργάνωσε και πραγματοποίησε 10ωρη, μη τυπική, διαδραστική εκπαίδευση, στην ιδιωτική εταιρεία ΙΚΟΝ Porter Novelli, (την εταιρεία δημοσίων σχέσεων του ομίλου BBDO στην Ελλάδα), με τίτλο «Επιμόρφωση στην Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Ομαδικού Πνεύματος». Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 12 εργαζόμενοι στην εταιρεία, από κάθε διοικητική βαθμίδα, και περιελάμβανε τρία 3ωρα βιωματικά εργαστήρια και μία τελική διαδικτυακή συνάντηση ανασκόπησης.  

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών (ICE) του Ιδρύματος Anna Lindh (ALF) με βασικούς άξονες κυρίως την καλλιέργεια δεξιοτήτων (capacity building) και την αύξηση της επίγνωσης (raising awareness). Η θεματολογία των εργαστηρίων περιελάμβανε: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έννοια της ταυτότητας, τη διαφορετικότητα, την συμπερίληψη, την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων, την ενίσχυση της ενεργητικής ακρόασης, της κριτικής σκέψης, της ενσυναίσθησης και της συνεργατικότητας, κ.ά.

Τα εργαστήρια αυτά κλήθηκαν να απαντήσουν σε σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο κοινό – στόχος τη δεδομένη περίοδο, αφού οι συμμετέχοντες είχαν μόλις επιστρέψει στην εργασία τους στο φυσικό χώρο της εταιρείας, μετά από παρατεταμένη απομόνωση και τηλε-εργασία λόγω πανδημίας. Έτσι υπήρχε αυξημένη ανάγκη για ενδυνάμωση του ηθικού τους και των μεταξύ τους σχέσεων, στήριξη και ενεργοποίηση του δυναμικού τους και ενίσχυση του ομαδικού τους πνεύματος.

Οι συμμετέχοντες και η διοίκηση της εταιρείας έμειναν εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ανώνυμη αξιολόγησή τους, τα αποτελέσματα αυτά περιελάμβαναν καλύτερη γνωριμία των συνεργατών μεταξύ τους και βελτίωση των σχέσεων των μελών της ομάδας, καλύτερη κατανόηση των διαφορών και των αναγκών του καθενός και αποτελεσματικότερη δι-επικοινωνία. Επιπλέον, η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων τους κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη  για την καλύτερη συνεργασία τους τόσο ενδοεταιρικά, όσο και με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Παρά το γεγονός ότι τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν απογεύματα εργάσιμων ημερών, αμέσως μετά από ένα βαρύ και κουραστικό πρόγραμμα για όλους, όλοι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στις διαδραστικές δραστηριότητες και υπογράμμισαν το εμφανές όφελος των εργαστηρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι παρακολούθησαν συστηματικά και ενεργά και τα τρία εργαστήρια, μένοντας στην εταιρεία μέχρι και τις 21:00 το βράδυ, προκειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Στο δε τέλος των εργασιών, όλοι σχεδόν εξέφρασαν την ευχή να γίνονταν τέτοιες δράσεις πιο συχνά, ακόμη και σε βάρος του ελεύθερου χρόνου τους.