Παρουσίαση προγράμματος Δημιουργικής και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (CSEP) στο εργαστήριο για «Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για ευάλωτες ομάδες» του «NGO Competence» ERASMUS+

 Η Φωτόεσσα συμμετείχε στο εργαστήριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας με θέμα «Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για ευάλωτες ομάδες» στο πλαίσιο του ERASMUS+ προγράμματός του «NGO Competence»- Improving the competences of NGO educators for social inclusion. Το πρόγραμμα έχει στόχο την επιμόρφωση στελεχών οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, μέσα από ανταλλαγές καλών πρακτικών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Μαρτίου.

Ο Γιάννης Σουρέλης, συνιδρυτής της Φωτόεσσας, παρουσίασε στο εργαστήριο το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δημιουργικής και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (CSEP) που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Manchester και τον βραβευμένο οργανισμό In Place Of War (IPOW). Το πρόγραμμα αυτό δίνει σε οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταγωγής, θρησκείας, φυσικής δυνατότητας, οικονομικής και κοινωνικής θέσης, την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να αναπτύξει βιώσιμα δημιουργικά επαγγελματικά εγχειρήματα και δράσεις, ευεργετώντας την τοπική κοινότητα. Το CSEP έχει σχεδιαστεί ειδικά για ανθρώπους που έχουν μηδενική ή περιορισμένη πρόσβαση σε επίσημη εκπαίδευση, λόγω προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών συνθηκών. Απευθύνεται σε όσους, είτε επιθυμούν να αναπτύξουν ένα δικό τους βιώσιμο δημιουργικό επιχειρηματικό σχέδιο, είτε  συμμετέχουν ήδη σε κάποια δημιουργική επιχειρηματική ιδέα σε επίπεδο κοινότητας. Το CSEP είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Manchester που έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες και υποβαθμισμένες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών, εκτός από τον Γιάννη Σουρέλη, ο συνιδρυτής της Φωτόεσσας, Στέφανος Βαλλιανάτος, η διαπολιτισμική εκπαιδεύτρια πολιτών, Ασπασία Πρωτογέρου και η εθελόντρια Ιουλίττα Σουρέλη. Η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Anna Lindh Foundation, στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος διακρατικής συνεργασίας δικτύων (CAN): «Βέλτιστα Εφαρμοζόμενη Εκπαίδευση στη Δημιουργική και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα στόχευε στη δημιουργία τεχνογνωσίας και εργαλείων για την ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να αναπτύσσει έργα που προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή ευπαθών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες.