“ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ”: διακρατικό εργαστήριο για την Ηθική Φωτογραφία, τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και τον Αρτιβισμό

Ο διαπολιτισμικός διάλογος κτίζει «γέφυρες». Η ηθική φωτογραφία και η χρήση της Τέχνης για κοινωνικούς σκοπούς (αρτιβισμός) είναι εξαιρετικά εργαλεία για να γίνουν ορατές αυτές οι γέφυρες. Ακολουθώντας αυτή την αρχή, και παραμένοντας πιστή στην αποστολή της να γεφυρώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα με την Κοινωνία των Πολιτών, η Φωτόεσσα διοργάνωσε το διακρατικό εργαστήριο « Οπτικές Γέφυρες» (Visual Bridges) για την Ηθική Φωτογραφία, το Διαπολιτισμικό Διάλογο και τον Αρτιβισμό, στην Αθήνα, στις 7 και 8 Μαρτίου 2024. 

Tο πρωτοποριακό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας μελών- οργανώσεων του ΕυρωΜεσογειακού δικτύου του Anna Lindh Foundation από την Ελλάδα, την Εσθονία και την Τυνησία, και συγκεκριμένα: της ΦΩΤΟΕΣΣΑΣ, εκπροσωπούμενης από την Ασπασία Πρωτογέρου – διαπολιτισμικής εκπαιδεύτριας και τον Ιωάννη Σουρέλη – συνιδρυτή, της femLENS εκπροσωπούμενης από την Jekaterina Saveljeva, ιδρύτριας/εκπαιδεύτριας και της Ένωσης ATAC εκπροσωπούμενης από την εκπαιδευτικό Hadhami Henia, με την σημαντική υποστήριξη της Εύας Κατσαΐτη – Λεκτόρισσας στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Οι «Οπτικές Γέφυρες», ήταν ένα δια ζώσης, διήμερο βιωματικό εργαστήριο, το οποίο συγκέντρωσε νέους φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τους έδωσε την ευκαιρία:

  • Να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία και τις πρακτικές της Κοινωνίας των Πολιτών και του διαπολιτισμικού διαλόγου
  • Να καλλιεργήσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η συμπερίληψη, η αυτεπίγνωση, καθώς και η αναγνώριση ατομικών περιορισμών της αντίληψης, προκαταλήψεων και στερεοτύπων
  • Να εμπνευστούν σχετικά με τη χρήση της Τέχνης ως δυναμικού εργαλείου κοινωνικής ορατότητας, ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής αλλαγής (αρτιβισμός)
  • Να αποκτήσουν θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσου αφήγησης, επιτυγχάνοντας θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
  • Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις επιταγές της ηθικής φωτογραφίας και τις προκλήσεις της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη φωτογραφία και τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης

Το εργαστήριο «Οπτικές Γέφυρες» προσέφερε χρήσιμες αποσκευές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:

  • Συνέβαλε στη δημιουργία μιας νέας γενιάς φωτογράφων και καλλιτεχνών, ευαισθητοποιημένων στην ηθική και κοινωνική διάσταση της Φωτογραφίας, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για μεταφορά τεχνογνωσίας από έμπειρους επαγγελματίες από διαφορετικές χώρες και επέτρεψε την έκθεση σε βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της φωτογραφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του αρτιβισμού
  • Δημιούργησε νέες, εξαιρετικές προοπτικές για αμοιβαίες διακρατικές και εθνικές συνεργασίες και προγράμματα
  • Στήριξε την εξωστρέφεια του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών και ενίσχυσε τη θέση του ως κόμβου διαπολιτισμικών ανταλλαγών και ανταλλαγής γνώσεων

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα  Anna Lindh Foundation και την ΕΕ, στα πλαίσια προγράμματος Alf in Motion – Modality ACTION.