Μάλμε, Ιούνιος 2018 : Η αφετηρία του προγράμματος AGORA Erasmus+, στην Σουηδία

 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος του προγράμματος AGORA, Erasmus+

Στο Μάλμε της Σουηδίας πραγματοποιήθηκε στις 13-18 Ιουνίου ’18, το πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Access to Global cOllaboRative Arena’ (AGORA).  Το πρόγραμμα, που διεξάγεται στα πλαίσια του Erasmus+, βασίζεται στην τεχνογνωσία Ανοιχτών Συνεργατικών Χώρων – Collaborative Open Spaces (COS) και στοχεύει στην κατάρτιση, συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και εφαρμογή καλών πρακτικών μεταξύ νέων καλλιτεχνών 18-28 ετών.  Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσουν οι συμμετέχοντες καινοτόμα, υγιή και επιτυχημένα επιχειρηματικά εγχειρήματα στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στο AGORA συμμετέχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί από τέσσερις χώρες:  το FöreningenStapelbädden – STPLN και το Swldeas ΑΒ από τη Σουηδία, το In Place of War CIC από την Αγγλία, το Federatia Fabrica De Pensule από τη Ρουμανία και η Φωτόεσσα ΙΚΕ από την Ελλάδα. Για την υλοποίηση του προγράμματος υπεύθυνος συντονιστικός φορέας είναι το STPLN, ένας Σουηδικός ανοιχτός συνεργατικός  χώρος / επιχειρηματικό φυτώριο, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα, κυρίως σε νέους ανθρώπους, να βρούνε τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και να εξελίξουν επιχειρηματικά τις δημιουργικές τους ιδέες.

Μέσα από το πρόγραμμα AGORA οι συμμετέχοντες ,τρεις από κάθε χώρα, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους, να εμπνευστούν από την κουλτούρα του κάθε λαού και να αποκτήσουν πολύτιμα ερεθίσματα και εμπειρίες σχετικές με τον τομέα του ενδιαφέροντός τους.

Στη Σουηδία, οι συμμετέχοντες στο AGORA είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να γνωρίσουν τους εκπρόσωπους των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να γνωρίσουν από κοντά και να εμπνευστούν από επιτυχημένες πρακτικές (success stories) στο χώρο της Σουηδικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να αποκτήσουν κάποια βασικά θεωρητικά εργαλεία για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής οντότητας και να εκφράσουν τις πρωτόλειες δημιουργικές/επιχειρηματικές ιδέες τους.

Τα υπόλοιπα τρια μέρη του προγράμματος AGORA διεξάγονται: τον Νοέμβριο του 2018 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, τον Μάρτιο του 2019 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και τον Μάιο του 2019 στην Αθήνα.