Οδηγός για την «Εκπαίδευση στα Μέσα για την Ενδυνάμωση των Γυναικών»: Η γόνιμη κατάληξη της συνεργασίας της Φωτοέσσας και της ATAC

Η Φωτόεσσα και η Τυνησιακή Ένωση Πολιτιστικής Δράσης (ATAC) είχαν το προνόμιο να συνεργαστούν στο πλαίσιο του προγράμματος Anna Lindh Foundation in Motion for Knowledge. Το αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συνεργασίας ήταν η παραγωγή της εργασίας “Media Literacy for Women Empowerment”.

Το “Media Literacy for Women Empowerment” αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της εβδομαδιαίας συνάντησης και άψογης συνεργασίας μεταξύ δύο ειδικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, της Hadhami Henia από την Τυνησιακή Ένωση Πολιτιστικής Δράσης (ATAC) και της Ασπασίας Πρωτογέρου, από τη Fotoessa, συνθέτοντας την εμπειρία τους στην εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Η εργασία εξετάζει το κρίσιμο και συνεχιζόμενο ζήτημα της ανισότητας των φύλων όπως προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Τυνησία και την Ελλάδα και την άμεση σύνδεσή τους με την ενδυνάμωση των γυναικών. Αναγνωρίζει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών βίας, των στερεοτυπικών απεικονίσεων, των διακρίσεων και των άνισων ευκαιριών, της φίμωσης και των περιορισμών στην ελεύθερη έκφραση στα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, το έγγραφο εμβαθύνει στο κρίσιμο ζήτημα της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας και στο ρόλο τους στη διαιώνιση ή την αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου, υπογραμμίζει τη σημασία του Διαπολιτισμικού Διαλόγου (ICD), παρουσιάζει θετικά κινήματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την αλλαγή και στοχεύει να συμβάλει σε αυτή την πρόοδο.

Χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Anna Lindh, το “Media Literacy for Women Empowerment” φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό οδηγό για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επενδύουν στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στα μέσα ενημέρωσης. Η ομάδα συνεργασίας παρείχε σύγχρονες γνώσεις και καλές πρακτικές που μπορούν να ενδυναμώσουν νεαρά κορίτσια και γυναίκες, να βοηθήσουν στην κριτική ανάλυση των μηνυμάτων των μέσων ενημέρωσης και να εξοπλίσουν τους χρήστες και τους δημιουργούς περιεχομένου με κατάλληλα εργαλεία ώστε να αμφισβητούν τα στερεότυπα, να καλλιεργούν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση.

Το “Media Literacy for Women Empowerment” μπορεί να χρησιμεύσει ως πολύτιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και απλούς πολίτες που δεσμεύονται να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στα μέσα επικοινωνίας και τη διαπολιτισμική κατανόηση στο σημερινό περίπλοκο τοπίο των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οδηγός “Media Literacy for Women Empowerment” αποτελεί, τέλος, μια έκκληση για δράση προς άτομα, οργανισμούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Τυνησία, στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕυρωΜεσόγειο. Φιλοδοξεί να συμβάλει σε ένα πιο συμπεριληπτικό και ποικιλόμορφο περιβάλλον στα μέσα ενημέρωσης, που θα ενδυναμώνει τις γυναίκες, θα προωθεί την πλήρη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο και θα αντικατοπτρίζει τις φωνές και τις εμπειρίες των γυναικών σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.