Μάρτιος 2019: Το πρόγραμμα AGORA Erasmus+ στην Κλουζ της Ρουμανίας

 

 

Το πρόγραμμα AGORA Erasmus+ στην Κλουζ της Ρουμανίας

 

Το τρίτο μέρος του προγράμματος AGORA Erasmus+ πραγματοποιήθηκε στην Κλουζ της Ρουμανίας 25 με 31 Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό ο θεσμικός συνεργάτης στο πρόγραμμα, το Fabrica de Pensule, ένας συλλογικός, ανοιχτός χώρος τέχνης στην Κλουζ, διοργάνωσε διάφορα εστιασμένα σεμινάρια, παρουσιάσεις και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και τέχνης. Οι συμμετέχοντες στο AGORA από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Αγγλία και τη Ρουμανία είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν από έμπειρους, εξειδικευμένους εισηγητές που παρείχαν χρήσιμη πληροφόρηση και καθοδήγηση για το πώς θα εξελίξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Τα θέματα που θίχθηκαν κάλυπταν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων τους και αφορούσαν στο μάρκετινκ, την εταιρική ταυτότητα και τις διεθνείς συνεργασίες.

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εξέλιξη στο σχεδιασμό των επιχειρηματικών ιδεών τους και να υποβοηθηθούν μέσα από ανοικτό διάλογο από τους μέντορες του προγράμματος και τους άλλους συμμετέχοντες.