ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με τον  Έρνεστ Γκέλνερ, είναι ένα σύνολο ποικίλων Μη Κυβερνητικών θεσμών αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθμίζουν το κράτος που ενώ δεν το εμποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του ως εγγυητή της ειρήνης και διαιτητή  μεταξύ μεγάλων συμφερόντων, μπορούν ωστόσο να το εμποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκμηδενίσει το υπόλοιπο της κοινωνίας.

Εμείς στη Fotoessa  εργαζόμαστε προκειμένου να ενισχύσουμε την προσήλωση και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων με τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση των θεσμών της Κοινωνίας των Πολιτών και την επίτευξη των στόχων της.