«Κενές αίθουσες διδασκαλίας: ο αντίκτυπος του COVID-19 στην Εκπαίδευση» Διαδικτυακή συζήτηση από το “Friends of Europe”

Συζήτηση για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο ’20, με τη συμμετοχή φορέων εκπαίδευσης από την ευρωμεσογειακή περιοχή, όπως η Φωτόεσσα. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, από διαφορετικές χώρες, κατέθεσαν τη δική τους μαρτυρία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση από τους περιορισμούς που θέτουν τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Η διασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχική φιλοδοξία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης*. Η «ανταμοιβή» θα είναι σημαντική: μια πιο ποικιλόμορφη και ευημερούσα οικονομία,  πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερη ισότητα, είναι μερικά από τα οφέλη από την ανοικτή πρόσβαση στην ελεύθερη εκπαίδευση. Ο δρόμος προς την επίτευξη του SDG4 είναι επίσης μια ευκαιρία να αναπτυχθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί προγράμματα ανταλλαγών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις γειτονικές της χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη διάδοση και ποικιλομορφία της γνώσης. Στην ευρωμεσογειακή περιοχή, προγράμματα ανταλλαγών όπως το Erasmus+ και εικονικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Εικονικού Χρηματιστηρίου Erasmus+, ενθάρρυναν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, επιτρέποντας παράλληλα στους νέους να ανακαλύψουν νέες πολιτιστικές πραγματικότητες και να αποκτήσουν διαπολιτισμική μάθηση.

Ωστόσο, επειδή ο COVID-19 έχει κρατήσει το 90% όλων των μαθητών εκτός σχολείου, η σημαντική πρόοδος των τελευταίων ετών διατρέχει σοβαρό κίνδυνο αντιστροφής. Με πολλές αίθουσες διδασκαλίας να έχουν παραμείνει άδειες για αρκετούς μήνες, οι αρχές έχουν αγωνιστεί για να αναπτύξουν εναλλακτικούς εκπαιδευτικούς τρόπους για να συνδέσουν δασκάλους και μαθητές. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν σημαντικά, με εντυπωσιακές διαφορές στα ποσοστά κάλυψης των στόχων μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων νοικοκυριών, επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω την ανισότητα.

  • Ποιος είναι ο ρόλος που μπορούν να παίξουν τα ψηφιακά εργαλεία για την παροχή αδιάλειπτης ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους και διαπολιτισμικές εμπειρίες στους μαθητές;
  • Ποια στρατηγική πρέπει να υιοθετηθεί από τους διεθνείς εταίρους;
  • Πώς μπορούν τα διδάγματα από αυτή την πανδημία να καταστήσουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα πιο ανθεκτικά και χωρίς αποκλεισμούς;

Αυτούς τους προβληματισμούς έθεσε η διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 ο οργανισμός Friends of Europe, με κεντρικούς ομιλητές τους: Elisabeth Guigou, Πρόεδρο του Anna Lindh Foundation και πρώην Υπουργό της Γαλλίας και τον Driss Ouaouicha, Αναπληρωτή Υπουργό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας του Μαρόκου.

Μέσα από τη συζήτηση διεξήχθησαν κάποια κοινά συμπεράσματα, όπως:

  • Παρά τα τεχνολογικά εφόδια που προσφέρει η ψηφιακή εκπαίδευση, η διδασκαλία και διαδικασία μάθησης στον ίδιο φυσικό χώρο παραμένει αναντικατάστατη. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτή και εντατική αυτού του είδους η διδασκαλία –ιδιαίτερα σε πιο εύπορες κοινωνίες- έχει ήδη διαφανεί η κούραση, η αποστασιοποίηση και η αδιαφορία, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων σπουδαστών.
  • Η υποχρεωτική διαδικτυακή διδασκαλία όξυνε την κοινωνική ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, συγκεκριμένα μεταξύ ανθρώπων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και αυτών που δεν διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο, υπολογιστή, κλπ. Πολλοί συνάδελφοι υπογράμμισαν την ανάγκη για διάδοση των βασικών μέσων ψηφιακής εκπαίδευσης σε κάθε κοινωνική ομάδα, ιδιαίτερα στις πιο ευπαθείς και γεωγραφικά απομονωμένες.
  • Στις θετικές παραμέτρους της ψηφιακής επικοινωνίας και εκπαίδευσης προσμετρήθηκε η δυνατότητα που δίνεται με τα ψηφιακά μέσα για οριζόντια επικοινωνία χωρίς σύνορα, για άμεση ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και προτάσεων, σε πραγματικό χρόνο, σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς ανάγκη και κόστος μετακινήσεων.

Η συζήτηση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Anna Lindh Foundation με τη στήριξη της Ε.Ε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=RdOjsXCxKYo

* Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, οι 193 χώρες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ενέκριναν το αναπτυξιακό θεματολόγιο του 2030 με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Η ατζέντα αυτή περιλαμβάνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) – Sustainable Development Goals (SDGs), 17 στόχους προτεραιότητας που καλύπτουν πολλά σημαντικά ζητήματα για τον κόσμο.