Η Φωτόεσσα έγινε Host Company στο πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs 2019

Στη διάρκεια του 2019, η Φωτόεσσα δραστηριοποιήθηκε ως Host Company στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής επιχειρηματιών. Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα ανταλλαγής που δίνει την ευκαιρία σε νέους ή υποψήφιους επιχειρηματίες να «μαθητεύσουν» κοντά σε έμπειρους επιχειρηματίες που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Η Φωτόεσσα είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική ανταλλαγή εμπειρίας και ιδεών με τη νέα επιχειρηματία από τη Σερβία, κυρία Tijana Mladenovic, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης παραμονής της τελευταίας στην Ελλάδα. Αφού σχεδίασε την επιχειρηματική της ιδέα, η κυρία Mladenovic, θεώρησε πως χρειαζόταν μια βαθύτερη κατανόηση των εμποδίων, προκλήσεων και ευκαιριών που συνοδεύουν την ανάπτυξη μια νέας επιχείρησης. Όπως δήλωσε, η συμμετοχή της στη Φωτόεσσα διεύρυνε την τεχνογνωσία της και τη βοήθησε να αποκτήσει αναγκαίες δεξιότητες. Ο Γιάννης Σουρέλης, ως έμπειρος  Host entrepreneur, ήταν ο υπεύθυνος της πρακτικής της επιμόρφωσης, ωστόσο, όλη η ομάδα της Φωτόεσσας δούλεψε στενά με την κυρία Mladenovic σε μια σειρά από διαφορετικά προγράμματα. Η κυρία Mladenovic συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις και δραστηριότητες της εταιρείας ως ισότιμο μέλος. Μαζί με τα άλλα μέλη συνεργάστηκε ενεργά στην οργάνωση κάθε δράσης και εκδήλωσης της Φωτόεσσας, καθώς και στην εκπόνηση προτάσεων, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών ενεργειών και προγραμμάτων της εταιρείας. Η ανταλλαγή υπήρξε πολύ επωφελής και για τα δύο μέρη και ξεπέρασε τις εκατέρωθεν προσδοκίες. Η νέα επιχειρηματίας, κυρία Mladenovic, δήλωσε ότι η εμπειρία της αυτή ήταν «γεμάτη φως» κάτι που αντιστοιχεί στη φιλοσοφία και το όνομα της Φωτόεσσας. Εμβάθυνε τις γνώσεις της στη δημιουργική, κοινωνική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα, στις ευκαιρίες χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και ανέπτυξε τις δεξιότητές της στους τομείς εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων, οικονομικής διαχείρισης και δικτύωσης. Επίσης, ενδυνάμωσε τις ικανότητές της στη διοργάνωση εκδηλώσεων, γνωρίστηκε με πολλούς νέους επιχειρηματίες και δημιούργησε ένα δίκτυο επαφών για μελλοντικές συνεργασίες. Από την πλευρά της, η Φωτόεσσα, εμπλουτίστηκε με νέες ιδέες που με χαρά εφάρμοσε σε διάφορα επιχειρηματικά της σχέδια. Τα δύο μέρη κέρδισαν νέες προοπτικές και εμπειρίες από τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, καθώς και από τη Σερβική κοινωνία των πολιτών. Η ομάδα της Φωτόεσσας επέκτεινε το επαγγελματικό της δίκτυο και αναβάθμισε τις επιμορφωτικές της δυνατότητες. Τέλος, επετεύχθη ο κοινός στόχος, να συνεισφέρουμε στην επιτυχή εξέλιξη της νέας επιχειρηματία με μεταφορά τεχνογνωσίας και πρωτοβουλίες συνεργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την παρακάτω ηλ. διεύθυνση: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/