Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και των διαφόρων δράσεων, ευελπιστούμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών ανάμεσα στους πολίτες του κόσμου και να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας στην προσπάθεια να γίνει λίγο πιο κατανοητή η πολυπλοκότητα τόσο της παγκόσμιας, όσο και της τοπικής πραγματικότητας του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματά και οι δράσεις μας, φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως τόποι συνάντησης αναγνωρισμένων θεωρητικών από τον ακαδημαϊκό κόσμο καθώς και αψτιωιστών της Κοινωνίας των Πολιτών και ειδικών κάθε ηλικίας από διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Πιστεύουμε και ενθαρρύνουμε το Διάλογο και τη Συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές ρίζες, νοοτροπίες, θρησκείες και ιδέες (τόσο μέσα όσο και έξω από την Ελλάδα) και μεταξύ τοπικών και διεθνών Οργανισμών. Κατά συνέπεια, θεωρούμε τη Φωτόεσσα ως μια κοιτίδα γέννησης και πραγματοποίησης ιδεών. Ως ένα κέντρο που προσφέρει ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν να εξελίξουν ή ακόμα και ν’ ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και να παρουσιάσουν τα επιστημονικά τους επιτεύγματα.