ΕΥΡΩΠΑÏΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η Φωτόεσσα έχει ως βασικό σκοπό να προάγει τις αγαστές ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις μέσω του ανοιχτού διαλόγου και της διακρατικής συνεργασίας, γι’ αυτό:

  • Συμμετέχουμε και υλοποιούμε προγράμματα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των εξελίξεων της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαίδευσης και πολιτισμού

  • Παίρνουμε μέρος στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ και σε μια σειρά από ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας

  • Συνεργαζόμαστε επιστημονικά με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συμμετέχουμε σε διεθνή ανεξάρτητα προγράμματα

  • Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημιακών φορέων.

Save

Save