Σεπτέμβριος 2017: Εκπαίδευση εκπαιδευτών πανω στη δημιουργική και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση εκπαιδευτών σχετικά με τη δημιουργική και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Η Fotoessa συντονίστηκε και συμμετείχε σε μια Δράση Διασταυρούμενων Δικτύων (CNA) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τίτλο Best Practice Social and Creative Enterprise Training από την 2η έως 9η Σεπτεμβρίου 2017. Το έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία νέων ιδεών και εργαλείων για την ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να αναπτύξει έργα που προωθούν τη διαπολιτισμική το διάλογο και την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των κοινοτήτων αιτούντων άσυλο και αιτούντων άσυλο σε νέες χώρες. Αυτό το CNA χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Anna Lindh και ήταν επικεφαλής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και του Τόπου του Πολέμου (IPOW). 20 συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Λίβανο και την Ελλάδα εκπαιδεύτηκαν ως εκπαιδευτές του προγράμματος Creative & Social Entrepreneurship Programme (CSEP). Το CSEP είναι ένα πανεπιστημιακό πιστοποιημένο μάθημα που παρέχει ποικίλες ομάδες ανθρώπων και κοινότητες σε όλο τον κόσμο τα απαραίτητα εργαλεία τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη δημιουργικών έργων και επιχειρήσεων. Το CSEP έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτομα που συνήθως δεν έχουν πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση ή που έχουν περιορισμένες εμπειρίες τυπικής εκπαίδευσης λόγω προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών περιστάσεων. Το μάθημα απευθύνεται σε όσους ήδη εργάζονται στις δημιουργικές βιομηχανίες σε επίπεδο βάσης ή σε επίπεδο κοινότητας και για εκείνους που επιδιώκουν να αναπτύξουν το έργο τους σε επίπεδο βιωσιμότητας. Εκτός από τα μέλη του Φιλοξενία Ιωάννη Σουρέλη και Ασπασία Πρωτογάρου, συμμετείχαν στην εκπαίδευση:

Γερμανία: Διακρατικοί διάδρομοι, Heimaten eV, Haus der offenen Tur / Smarts Up, Κέντρο Πολιτισμικών και Γενικών Σπουδών (ZAK)

Ελλάδα: Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ΜΚΟ ΙΑΣΙΣ, Ανέμος Ανανεώσεως, ANTIGONE

Λίβανος: Εθνική Λιβανέζικη Επιτροπή για την UNESCO (LNCU), UTOPIA, AMEL, ένωση SAWA για την ανάπτυξη

Σουηδία: bMETCE, STPLN, Παγκόσμια Εταιρεία Χορού / Πανεπιστήμιο Chalmers, Swideas

UK: Επανεξέταση της κοινωνίας αναδημιουργίας, Amani Creatives, Cakeface Makeup