Η Φωτόεσσα πιστοποιήθηκε στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Δημιουργική και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (CSEP Training)

Η Φωτόεσσα συντόνισε, εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών (ToT) μαζί με άλλους μη κυβερνητικούς φορείς, στο Πρόγραμμα Κοινωνικής και Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας – Creative & Social Entrepreneurship Programme (CSEP). Πρόκειται για μια Δράση Διασταυρούμενων Δικτύων (CNA) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου 2017. Το πρόγραμμα CSEP αποτελεί μία βραβευμένη, πιστοποιημένη από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, εκπαιδευτική “καλή πρακτική” που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη δημιουργικών έργων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση αυτή, που εφαρμόζεται διεθνώς από τη μη κερδοσκοπική και βραβευμένη οργάνωση In Place Of War (IPOW), βοηθά άτομα οποιασδήποτε προσωπικής, μορφωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική τους ιδέα, σε επίπεδο βιωσιμότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ευημερία τόσο τη δική τους όσο και της κοινότητάς τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CSEP έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτομα που συνήθως δεν έχουν πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση ή που έχουν περιορισμένες εμπειρίες τυπικής εκπαίδευσης λόγω προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών περιστάσεων, όπως, για παράδειγμα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Μάλιστα, η μεθοδολογία της εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, βασίζεται στη Σωκρατική μέθοδο: οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται να θέσουν στόχους και ερωτήματα στα οποία -μέσω ομαδικής συνεργασίας- δίνουν οι ίδιοι απαντήσεις και λύσεις. Όπως είναι φυσικό, το πρόγραμμα CSEP προωθεί το διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη και συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη ευπαθών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα CSEP για εκπαίδευση εκπαιδευτών χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Anna Lindh και το παρακολούθησαν 20 συμμετέχοντες (από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Λίβανο και την Ελλάδα). Εκτός από τη Φωτόεσσα, στην εκπαίδευση συμμετείχαν ανά χώρα:

Γερμανία: Διακρατικοί διάδρομοι, Heimaten eV, Haus der offenen Tur / Smarts Up, Κέντρο Πολιτισμικών και Γενικών Σπουδών (ZAK)

Ελλάδα: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ΜΚΟ ΙΑΣΙΣ, Ανέμος Ανανέωσης, ANTIGONE

Λίβανος: Εθνική Λιβανέζικη Επιτροπή για την UNESCO (LNCU), UTOPIA, AMEL, Ένωση SAWA για την Ανάπτυξη

Σουηδία: bMETCE, STPLN, Παγκόσμια Εταιρεία Χορού / Πανεπιστήμιο Chalmers, Swideas

UK: Επανεξέταση της Κοινωνίας Αναδημιουργίας, Amani Creatives, Cakeface Makeup

 

 

 

 

 

 

«Ο Σωκράτης διδάσκει τους μαθητές του» από αίθουσα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ