ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ

Στο σύγχρονο πλανητικό χωριό, η Φωτόεσσα επιδιώκει να κτίζει διαρκώς γέφυρες επικοινωνίας και να συμμετέχει σε δίκτυα και συνεργατικούς σχηματισμούς που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους. Αυτό μας επιτρέπει να μετέχουμε σε μια συντροφιά πλούσια σε έργο και αξία, με διακεκριμένους επιστημονικούς συνεργάτες, οργανισμούς και φορείς ανά τον κόσμο. Ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω ορισμένους από αυτούς:   

  • Anna Lindh Foundation, Alexandria
  • Center for International and European Studies (CIES) at Kadir Has University, Istanbul
  • The Hellenic Foundation for Culture
  • The University of Manchester
  • The Greek Anti-Poverty Network
  • The Travel Foundation of France
  • The University of Cyprus
  • Karlsruhe Institute for Technology
  • National Youth Center of Ireland
  • Swideas, Malmo, Sweden