Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο μοντέλο απαιτεί τη λειτουργία σε δίκτυα και συνεργατικούς σχηματισμούς. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε μια συντροφιά πλούσια σε αριθμό και αξία, με διακεκριμένους επιστημονικούς συνεργάτες, οργανισμούς και φορείς ανά τον κόσμο. Ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω ορισμένους από αυτούς:   

  • Center for International and European Studies (CIES) at Kadir Has University, Istanbul
  • Anna Lindh Foundation, Alexandria.