Διαπολιτισμικό Εργαστήρι στο Ρόδο, στα πλαίσια της συνάντησης του Εθνικού Δικτύου ALF 2021

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, στα πλαίσια της Εθνικής Συνάντησης των μελών του δικτύου του Anna Lindh Foundation στην Ελλάδα, που έγινε στη Ρόδο, η Ασπασία Πρωτογέρου, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών και μέλος της Φωτόεσσας, πραγματοποίησε ένα δίωρο διαδραστικό εργαστήρι με βάση το πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών (ICE) του Anna Lindh Foundation (ALF). Οι κύριοι άξονες τέτοιων εργαστηρίων είναι συνήθως η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ευαισθητοποίηση και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται αφορούν θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διαφορετικότητα, η ένταξη, η έννοια της ταυτότητας, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, η ενσυναίσθηση και η συνεργασία, η κριτική σκέψη κ.λπ.

Η κα Πρωτογέρου πραγματοποίησε τη δραστηριότητα «προθέρμανσης» (ice breaker) “Palm to palm” την οποία δημιούργησε ειδικά ώστε να τηρούνται ασφαλείς συνθήκες υγιεινής κατά της COVID19 στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις και εργαστήρια. Πρόκειται για ένα κυκλικό χορό με ενωμένες τις παλάμες με τους διπλανούς μας και τεντωμένα τα χέρια. Ο «χορός» αυτός ενεργοποιεί τη δυναμική της ομάδας, γιατί «σπάει τον πάγο» ώστε να διευκολυνθεί η μετέπειτα επικοινωνία των συμμετεχόντων. Επίσης, έχει διττό σκοπό: να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ορίσουν τον ζωτικό τους χώρο και να διατηρήσουν μια απόσταση που τους επιτρέπει να νιώθουν «ασφαλείς» και ταυτόχρονα να διαδράσουν με την κίνηση των διπλανών τους, να προσπαθήσουν να «ακολουθήσουν» τη ροή και να συνεργαστούν για την αρμονία της ανθρώπινης αλυσίδας στην οποία συμμετέχουν. Η δραστηριότητα αυτή είναι και “Covid safe” (γι’ αυτό χρησιμοποιούμε φύλλα Α4 ανάμεσα στις παλάμες μας).

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα γνωριμίας και ενίσχυσης της ομάδας, «Ανθρώπινο Μπίνγκο», η οποία αποτελεί προσαρμογή δραστηριότητας ICE από το εγχειρίδιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πολιτών στην περιοχή της ΕυροΜεσογείου του ALF (https://www.annalindhfoundation.org/get-involved/citizenship-handbook σελ.76). Πρόκειται για μια δραστηριότητα που χρησιμοποιούμε συχνά στα πρώτα στάδια μιας διαπολιτισμικής συνάντησης ή εκπαίδευσης, όπου θέλουμε οι συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να έρθουν πιο κοντά. Κατά την προετοιμασία της δραστηριότητας, ζητάμε από κάθε συμμετέχοντα να μας δώσει μία πληροφορία για τον εαυτό του που μπορεί να μην γνωρίζουν οι άλλοι (π.χ. –Δεν ξυπνάω εύκολα το πρωί, – Δεν μου αρέσει η σοκολάτα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται χωρίς ονόματα σε φύλλα Α4 σε μία στήλη αριστερά, ενώ δεξιά υπάρχει μία κενή στήλη. Στην αρχή της δραστηριότητας μοιράζεται από ένα τέτοιο φύλλο Α4 σε κάθε συμμετέχοντα. Όπως στο παιχνίδι «Μπίνγκο», δίνεται η εκκίνηση και σε προκαθορισμένο χρόνο (π.χ. ένα τέταρτο) πρέπει οι συμμετέχοντες να μιλήσουν μεταξύ τους και να ψάξουν να βρουν σε ποιον αντιστοιχεί ποια πληροφορία. Αυτός που συμπληρώνει πρώτος τη δεξιά στήλη αντιστοιχίζοντας σωστά άτομα και πληροφορίες, κάνει «μπίνγκο» και «κερδίζει». Μετά, τα μέλη της ομάδας μπορούν να συνεχίσουν να συνδιαλέγονται ώστε όλοι να μάθουν κάτι για τους υπόλοιπους.