Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών: «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ» – Τοπική δράση

Μετά την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών (Κύπρος, 2019) από το Anna Lindh Foundation (ALF), η Φωτόεσσα, συμβάλλοντας στους στόχους διάδοσης του προγράμματος και του διαπολιτισμικού διαλόγου, διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο του 2020 την πρώτη διαπολιτισμική της δράση σε τοπική κοινωνία και, συγκεκριμένα, στην κοινότητα Αναβύσσου Αττικής.

Τη δράση με θέμα «Ταυτότητα και πολυπολιτισμικότητα» σχεδίασε και πραγματοποίησε η Ασπασία Πρωτογέρου, πιστοποιημένο μέλος της Φωτόεσσας στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.  Η δράση είχε στόχο να αναδείξει τις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ταυτότητας και τη μοναδική πολυπολιτισμικότητα κάθε ανθρώπου. Οι συμμετέχοντες ήταν μια ομάδα 13 ατόμων, γυναίκες 17 έως 65 ετών, με διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά υπόβαθρα, μέλη, ωστόσο, της ίδιας τοπικής κοινότητας. Οι διαδραστικές δραστηριότητες που περιελάμβανε η δράση αντλήθηκαν από το εγχειρίδιο του ALF για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών στην Ευρωμεσογειακή περιοχή, εστιάζοντας στην έννοια της ατομικής ταυτότητας,  στην εξοικείωση με την πολυπρισματική της φύση και -συνεπακόλουθα- με τη διαφορετικότητα. Στους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είχαν κάποια προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δόθηκε χώρος να εκφραστούν, να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα μεταξύ τους και να ψηλαφίσουν κοινούς τόπους, προσδοκίες και αξίες μέσα από διασκεδαστικές διαδραστικές ασκήσεις. Στο τέλος της δράσης, οι κοινές αυτές αξίες (όπως ελευθερία έκφρασης, κατανόηση, αλληλεγγύη, αποδοχή διαφορετικότητας, φιλία κ.ά.) συγκεντρώθηκαν σε ένα πίνακα και τότε προέκυψε αβίαστα πως αυτές είναι και οι βασικές αξίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαλόγου.

Στην πλειοψηφία τους οι παριστάμενοι συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξέφρασαν απόψεις με πάθος και αντάλλαξαν πηγαία συναισθήματα με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες και αντιλήψεις. Ακολούθησε αξιολόγηση της δράσης όπου διατυπώθηκαν πολλά θετικά σχόλια αλλά, παράλληλα, κατέστη σαφές ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος, καλύπτοντας ένα τόσο ευρύ πεδίο, χρειάζεται διαρκή ανοιχτή επικοινωνία και διάδραση μεταξύ των μελών της κοινότητας και των εμπλεκόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Το βέβαιο είναι ότι τέτοιες δράσεις ενθαρρύνουν και συγχρόνως καταγράφουν θετικές αλλαγές στις νοοτροπίες των συμμετεχόντων, απλώνοντας τον θετικό τους αντίκτυπο στους υπόλοιπους κοινωνικούς πυρήνες όπου αυτοί αλληλεπιδρούν.