Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών στην Πάρο, στα πλαίσια του προγράμματος “Γυναίκες σε νησιά, Μοχλός Ανάπτυξης Βιώσιμου Τουρισμού”

25 Μαΐου ‘21

Τι σχέση μπορεί να έχει η Κοινωνία των Πολιτών της Πάρου, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στον Βιώσιμο Τουρισμό και ο Μικρός Πρίγκιπας του Σαιντ Εξυπερύ; Και τα τρία συνέκλιναν αγαστά σε έναν κοινό τόπο και χρόνο, συγκεκριμένα  στις 25 Μαΐου ‘21, στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου  «Αρχίλοχος», στην Παροικιά Πάρου. Εκεί, τα μέλη της Φωτόεσσας, με την υποστήριξη της Ομάδας Επιχειρηματικής Δικτύωσης Πάρου, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε τοπικούς φορείς και ενεργούς πολίτες της κοινωνίας των πολιτών Πάρου, το διακρατικό πρόγραμμα “Γυναίκες σε νησιά, Μοχλός Ανάπτυξης Βιώσιμου Τουρισμού” και να έχουν μια παραγωγική συζήτηση. Το καινοτομικό έργο υποστηρίζει γυναίκες – επιχειρηματίες να αναπτύξουν πρωτοποριακές τουριστικές δραστηριότητες, εμπειρίες και προϊόντα σε μειονεκτούσες και απομονωμένες περιοχές, συγκεκριμένα σε μικρά νησιά και να συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με ποιοτική τουριστική προσέλευση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το έργο στοχεύει, επίσης, στη στήριξη του ηγετικού ρόλου των γυναικών και στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Ασπασία Πρωτογέρου, εκπαιδεύτρια στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πολιτών του Ιδρύματος Anna Lindh, ανέπτυξε το θέμα «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Πολιτών: ανάγκη και ευκαιρία». Χρησιμοποιώντας ως παραβολή το απόσπασμα από τον Μικρό Πρίγκιπα του Σαιντ Εξυπερύ, όπου η αλεπού διδάσκει τον μικρό ήρωα πώς να την εξημερώσει και να γίνουν φίλοι, η ομιλήτρια σκιαγράφησε το μηχανισμό του διαπολιτισμικού διαλόγου: πώς καλλιεργώντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή και αναγνωρίζοντας περιχαρακώσεις και στερεότυπα, μπορούμε να φθάσουμε στην γόνιμη επικοινωνία και σε δημιουργικές συνέργειες. Άλλωστε, αυτοί οι παράγοντες συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος:

  • την προστασία και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού
  • την ανταλλαγή διαπολιτισμικών πόρων και εμπειριών, τεχνογνωσίας και ικανοτήτων σε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή, μέσω φορέων-πολλαπλασιαστών της κοινωνίας των πολιτών
  • τη δημιουργία εναλλακτικών και ιδιαίτερων τουριστικών προϊόντων και εμπειριών
  • τη συμμετοχή σε ποικίλα ακροατήρια για την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου
  • την ενδυνάμωση του ηγετικού ρόλου των γυναικών που συμμετέχουν

Κατά τη συνάντηση, ο συνιδρυτής της Φωτόεσσας, Στέφανος Βαλλιανάτος, παρουσίασε εναλλακτικά μοντέλα, κοινωνικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, έξυπνα εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές για νεοφυείς επιχειρήσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης, έδωσε πληροφορίες για το Ίδρυμα Anna Lindh, τον διεθνή φορέα που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρώπης και της Μεσογείου, με σκοπό την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξη των κοινωνιών μας.

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, με ανταλλαγή απόψεων και σχετικών εμπειριών.