ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Φωτόεσσα αναγνωρίζει τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και στην ευημερία, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι δράσεις που αφορούν το τρίπτυχο εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Ενθαρρύνουμε την διακρατική κινητικότητα και τη συμμετοχή σε υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Μέσω των συνεργασιών μας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, αναπτύσσουμε διεθνή, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με στόχο τη μετεκπαίδευση και την εξειδίκευση στελεχών που θα εργαστούν σε οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα της κοινωνίας των πολιτών.